የኤMeresaጀንሲው ዋና ዳይሬክተር  መልእክት  

ሁሉም ነገር በለውጥ ሂደት ላይ የሚገኝ በመሆኑ በህይወት ጉዞ ውስጥ መጨረሻ የሚባል ነገር የለም-የተፈጥ ህግ ነውና፡፡ሀገራችን ኢትዮጵያ የምዕተ ዓመቱን ግብ ለማሳካት የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ነድፋ በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ከጀመረች ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ በዚህ ዕቅድም በቅርብ ጊዜ ሀገሪቱን መካከለኛ ገቢ ካላቸው የዓለማችን ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ የሚደረገው ጥረት ቀጥሏል፡፡ ለዚህም በየአቅጣጫው በተጨባጭ እየተመዘገቡ ያሉት ፈጣን የዕድገት ርብርቦች ዓብይ ምስክሮች ናቸው፡፡ ተጨማሪ ያንቡ›› 

 

 

የኦንላየን አገልግሎት መስጠት ተጀመረ።

ቀልጣፋና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ  የቤተስብ ፣ የጠቅላላና የጠበቃ ውክልና እንዲሁም የሚንቀሳቀስ የማይንቀሳቀስ ንብረትን

 • የመኪና ሽያጭ /ስጦታ/
 • የመኖርያ ቤት/ ሽያጭ /ስጦታ/
 • የድርጅት/ ሽያጭ /ስጦታ/
 • የሌሎች ንብረቶች/ ሽያጭ /ስጦታ/
 • የልዩ ልዩ የመኪና አካላት/ ሽያጭ /ስጦታ/
 • የሞተር ሳይክል/ ሽያጭ /ስጦታ/
 • የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች/ ሽያጭ /ስጦታ/
 • የሊዝ መብት / ሽያጭ /ስጦታ/

”ተጨማሪ”

 

ወደ ሶስተኛ ወገን ለማስተላለፍ በኦንላይን የሚገኘውን ፎርም በመሙላት የመረጃ ቋቱ የሚሰጠውን የሰነድ ቁጥር ይዞ በመምጣት ከታህሳስ ወር 2011 ጀምሮ አገልግሎትን ማግኘት እንደሚቻል ኤጀንሲው ለተገልጋዮቹ  ይገልፃል። ቅፅቹን የሚያገኙበት ድረ-ገፅ www.dara.gove.et ሲሆን አገልግሎቱን የጀመሩት አምስት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችም

 1. ቅርንጭፍ 1(ደብረ ዘይት መንገድ አጎና ሲኒማ አጠገብ)
 2. ቅርንጭፍ 4(ቅርንጫፍ አራት ስድስት ኪሎ ወደ ገብጽ ኤንባሲ በሚወስደው መንገድ ኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ኢኒስቲትዩት ሕንፃ 2ኛ ፎቅ)
 3. ቅርንጭፍ 9(ን/ስ/ላ/ክ/ከተማ ከቄራ አንበሳ ጫማ ወደ ቁርቆስ ቤ/ክርስትያን በሚወስደው መንገድ)
 4. ቅርንጭፍ 10(ከሜክሲኮ አደባባይ ወረድ ብሎ ከፊሊፕስ ህንፃ ፊትለፊት ጨለለቅ አልሳም ታወር 2ኛ ፎቅ)
 5. ቅርንጭፍ 14(ጀሞ ኮንዶምኒየም ቁጥር አንድ አጠገብ ደሊና ሞል) መሆናቸው እየገልፅን በቅርቡ በሁሉም ቅርንጫፎች አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ ከወዲሁ እንገልፃለን።

”ወደ

 

የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ የ2011 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸም የተሳካ መሆኑን ገለጸ፡፡

ኤጀንሲው  በ2011 በጀት ዓመት እቅድ አዘጋጅቶ አመራሩን ፤ፈጻሚውንና እና የህዝብ ክንፍ አባላትንና ባለድርሻ አካላትን በማወያየት ወደ ተግባር መግባቱ የሚታወቅ ነው፡፡ በመሆኑም ኤጀንሲው በ2011 በጀት ዓመት በመጀመሪያው ሩብ ዓመት  በጉዳይ 180,134  ጉዳዮችን ለማስተናገድ አቅዶ 162,947ጉዳዮችን አስተናግዷል፡፡ ይህም አፈጻጸሙ 90.46 ከመቶ ነው፡፡በተገልጋይ 386,866 ባለጉዳዮችን ለማስተናገድ አቅዶ 291,608 ተገልጋዮችን አስተናግዷል፡፡ይህም አፈጻጸሙ 75.38 ከመቶ ነው፡፡

”ተጨማሪ


ኤጀንሲው  ከአገልግሎትና ከቴምብር ቀረጥ ሽያጭ  በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ሩብ ኣመት   ብር   95   ሚሊዮን ለመሰብሰብ አቅዶ ብር 78  ሚሊዮን  የሰበሰበ ሲሆን ይህም አፈጻጸሙ የእቅዱን 82.11 ከመቶ ያደርገዋል፡፡ኤጀንሲው በተፈቀደለት በጀት ዓመት ወጪውን ተጠቅሞ  ለመንግስት ፈሰስ ለማድረግ ብር 56 ሚሊዮን አቅዶ ክንውኑ ብር 34 ሚሊዮን  ፈሰስ  አድርጓል፡፡ ይህም አፈጻጸሙ 60.71 ከመቶ ነው፡፡

የ2011 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከባለፈው ከ2010  በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር  በጉዳይ  21,966 በተገልጋይ 102,370 እንዲሁም ከአገልግሎትና  ከቴምብር  ቀረጥ ሽያጭ ብር 9.21 ሚሊዮን እንዲሁም  ለመንግስት  ፈሰስ  በማድረግ  የብር 13.5 ሚሊዮን  ማነስ   አሳይቷል፡፡ ይህም በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋት ባስከተለው ውጤት መሆኑ ይታመንበታል፡፡

መግለጫ፣

ኤጀንሲዉ በጉዳይ በተገልጋይ፣ በገቢና  ለመንግስት ፈሰስ በማድረግ  የበጀት  ዓመት  ዕቅዱን  ያከናወነው  የሰው ሃይሉን የስራ ላይ ስልጠና በመስጠት  የአሰራር ማንዋሉን ከወቅቱ ጋር በማሻሻል  አገልግሎት አሰጣጡን  በቴክኖሎጂ በማስደገፍ እና ተደራሽ በማድረግ እንዲሁም በሁሉም ቅርንጫፎች ወጥ አሰራር እንዲሰፍን በማደረጉ ነው፡፡

 ኤጀንሲው የለውጥ መሳሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ የክትትልና የድጋፍ አሰጣጡን በማጠናከር በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች መካከል ጤናማ የስራ ውድድር መንፈስ እንዲሰፍን ለማድረግ በትኩረት እየሰራ ይገኛል፡፡ 

ኤጀንሲው ከሚሰጣቸው የተለያዩ አገልግሎት የሚሰበሰበውን ገቢዎች እና የሚያወጣቸው የወጪ እንቅስቃሴዎች ከኪራይ ሰብሳቢነትና ብልሹ አሰራር የፀዳ በደንብና መመሪያ የሚንቀሳቀስ መሆኑን በውስጥ ኦዲት አሰራር የመቆጣጠር ስራ ተከናውኗል፡፡

ለኤጀንሲው የሚያስፈልጉ አመታዊ የዕቃና አገልግሎት ፍላጎቶች ከየዳይሬክቶሬቶችና ቅ/ጽ/ቤቶች በማሰባሰብ በካውንስል ተገምግሞ በግዢ አፅዳቂ ኮሚቴ አስተያየት ከተሰጠበት በኋላ በበላይ አመራር ጸድቆ ለመንግስት ግዢ ኤጀንሲ ተልኳል፡፡

መገልገያ ቦታዎች ድረስ መጥተው በእድሜ፣ በአቅም መድከም፣ በህመምና በሌሎች ምክንያቶች ወደ ኤጀንሲው በግንባር ቀርበው አገልግሎት ማግኘት ላልቻሉ  ተገልጋዮችም ቅድሚያ አገልግሎት የሚያገኙባቸው ሁኔታዎች ተመቻችተዋል፡፡ በዚህም መሠረት በ ሩብ ዓመቱ በተቋም ደረጃ ለ 234 ወንድ እና ለ  193 ሴት በድምሩለ 427 ለሚሆኑ አካል ጉዳተኞች፣  ለ 408  ወንድና ለ 417 ሴት በድምሩ 825 ለሚሆኑ አረጋውን፣ ለ442  ነፍሰጡሮች፣  ለ36   ወንድ እና  ለ59 ሴት በድምሩ ለ95 ወደፎቅ መውጣት ላልቻሉ ተገልጋዮች ከፎቅ በመውረድ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡ በተጨማሪም ለ4 ወንድ እና ለ10 ሴት በድምሩ 18  ለሚሆኑ ከሆስፒታል ማስረጃ ለተፃፈላቸው ተገልጋዮች አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡

በሩብ ዓመቱ  የዕቅድ አፈፃፀም  የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽ/ቤትን ጨምሮ በአስራ አምስቱም ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በጥቅሉ 13,006 የሚሆኑ በኮምፒውተር የታገዙ አገልግሎቶች በሞዴል ሰነድ አማካይነት ተስተናግደዋል፡፡  ተቋሙ  ለተገልጋዮች  በድረ -ገጽ  ፤በ888 ነፃ የስልክ መስመር ፤በማህበራዊ ድረ-ገጽ፤በየቅርንጫፉ በተንቀሳቃሽ ምስል  እንዲሁም ገጽ ለገጽ  ለተገልጋዮች መረጃዎችን በመስጠትና በመቀበል ፤ ተገልጋዮች ሊያሟሉት የሚገባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች የያዘ የሞባይል አፕሊኬሽን በማዘጋጀትና በማሰራጨት ተገልጋዮች መረጃ በቀላሉ እንዲያገኙ የሚያስችል አሰራር ዘርግቶ ተግባራዊ አድርጓል ፡፡

 

”ወደ

 

 

ስለ እናት የህጻናት መርጃ ማዕከል ከተቋሙ ድጋፍ ተደረገለት።

የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝባ ኤጀንሲ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ዳሬክቶሬት ለስለ እናት የህጻናት መርጃ ማዕከል የንጽህና መጠበቂያ ዕቃዎችና የታሸጉ ምግቦችን ድጋፍ አደረገ፡፡ የተቋሙ የሴቶች ዳይሬክቶሬት ቡድን መሪ የሆኑት ወ/ሮ ለተብርሃን ገ/እግዚአብሄር በመስሪያ ቤቱ ስም ለስለእናት የህጻናት መርጃ ማዕከል ተወካይ ድጋፉን አስረክበዋል፡፡

”ተጨማሪ”

ተወካዩ ከሃያ ሺህ ብር በላይ የሚገመተውን የቁሳቁስ ድጋፍ ሲቀበሉ እንደተናገሩት ድርጅቱ ለሀገርና ለወገን እያበረከተ ካለው ሰፊ ማህበራዊ አገልግሎት አንጻር የቁሳቁስም ሆነ የህጻናት የምግብ እገዛው የሚያስመሰግን መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ድጋፉ እንዲቀጥል አሳስበዋል፡፡የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወ/ሮ አሰፋሽ ወ/ገብርኤል ድጋፉ በተቻለ መጠን ቀጣይ እንዲሆን ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸው በወር አንድ ጊዜ በሚኖረው የድርጅቱ የጉብኝት ቀን እየመጡ ሊጎበኙአቸው እንደሚችሉም ቃል ገብተዋል፡፡ የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ በአገልግሎት መስጫ ቦታዎች ላይ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ሳጥን በማስቀመጥ የተሰበሰበ ገንዘብ ለመቄዶንያ አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል መለገሱ ይታወቃል፡፡ 

”ወደ

 

 

የኤጀንሲው የሰራተኞች የገንዘብ ቁጠባ እና ብድር ማህበር ለታላቁ የህዳሴ ግድብ የሁለት መቶ /200‚000/ሺህ ብር ቦንድ እንዲገዛ ውሳኔ አስተላለፈፉ

Degefeየፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲየሰራተኞች የገንዘብ ቁጠባና ብድር ሃ/የተ/የግ/ማህበር ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል የብር የሁለት መቶ /200‚000/ ሺህ ቦንድ ግዢ እንዲከናወን ውሳኔ አስተላልፏል፡፡አስተላልፏል፡፡ማህበሩ ከአሁን በፊት ለሶስት ዓመት የሚቆይ የአንድ መቶ /100‚000/ሺ ብር የቦንድ ግዢ አከናውኖ የመቆያው ጊዜ ሲጠናቀቅ ብር አስራ ስምንት ሺ አምስት መቶ አርባ ከአርባ ሶስት ሳንቲም /18540.43/ወለድ በማግኘት ለማህበሩ ገቢ መደረጉን አቶ ደግፍ ህብድዬ የኤጀንሲው የፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እና የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ ሰብሳቢ በውይይቱ ላይ አስረድተዋል፡፡ተጨማሪ ያንቡ >>       

 

ልብ የሚሰብር እና አሳዛኝ እልቂት ቢከሰትም አሁንም ምንጊዜም ከጎናችሁ እንገኛለን

Visisting2ከፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ የተውጣጡ አመራሮችና ሰራተኞች በኮሌፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ቆሼ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች በስፍራው በመገኘት የማጽናናት ተግባር አከናውነዋል፡፡ቅዳሜ መጋቢት 2ቀን 2009 ዓ.ም.ከምሽቱ 1፡30 በተከሰተው ድንገተኛ አደጋ የደረሰው የወገኖቻችን የህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት ልብ የሚሰብር መሆኑን ለተጎጂ ቤተሰቦች የገለጹት አቶ መረሳ ገ/ዮሃንስ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ናቸው፡፡ተጨማሪ ያንቡ >>       

 

 

የኤጀንሲው ስራ አጀማመር፣ ዕድገትና ህጋዊ መሠረት

በየትኛውም የዓለም ሀገሮች እንዳለው ሁሉ በአገራችንም ሰነዶች የማረጋገጥ፣ የመመዝገብ እና የማስቀመጥ ሥራ የተጀመረው በሀገሪቱ ዘመናዊ ሕጎች ከመቀረፃቸውና ተግባር ላይ ከመዋላቸው በፊት ሲሆን ይኼውም በተለያዬ ደረጃ ተግባራዊ ሲደረግ እንደነበር የተለያዩ ታሪካዊ ሰነዶች ያመለክታሉ፡፡ ከ1930ዎቹ ጀምሮ ለተወሰነ ጊዜ በግለሰቦች ተይዞ ሲሰራ ከቆየ በኋላ ስራውን የሚያከናውን ተቋም የውል ክፍል፣ የውል ዋና ክፍልና የመሳሰሉት ስያሜዎች እየተሰጠው በከፍተኛ ፍርድ ቤትና በአውራጃ ፍርድ ቤት፣ በፍትህ ሚኒስቴር ወይም በህግና ፍትህ ሚኒስቴር ሥር ሆኖ ስራውን ሲያከናውን እንደቆዬ፣ተቆጥረዋል፡ተጨማሪ ያንቡ >>       

 

 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በድምቀት ተከበረ

Derartuየፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ሰራተኞችና አመራሮች መጋቢት 2 2009 ዓ/ም በዓለም ለ 106ኛ ጊዜ በሃገራችን ደግሞ ለ41 ጊዜ የተከበረው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በገነት ሆቴል አዳራሽ በልዩ በልዩ ዝግጅቶች አከበሩ፡፡"የሴቶች የቁጠባ ባህል ማደግ ለህዳሴያችን መሰረት ነው" በሚል መሪ ቃል በተከበረው በዚህ በዓል ላይ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች አትሌት ሻለቃ ደራርቱ ቱሉ ' በጠቅላይ አቃቤ የህግ ባለሙያ የሆኑት ወ/ሪት ወሰን የለሽ አድማሱ እና ወ/ሮ ዓመለወርቅ ግዛቸው እንዲሁም በርካታ የኤጀንሲው ሰራተኞች እና አመራሮች ተገኝተዋል፡፡ተጨማሪ ያንቡ >>    

የልምድ ልውውጥ ውይይት ተካሄደ 

የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ከአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ከመጡ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች ጋር የተሞክሮ ልውውጥ ተካሂዷል፡፡የልምድ ልውውጡ የተካሄደው ሜክሲኮ በሚገኘው በኤጀንሲው ዋና መ/ቤት የካቲት 29/2009 ሲሆን የኤጀንሲውን የለውጥ እና አገልግሎት አሰጣጥ እንቅስቃሴ በተመለከተ ገለጻና ማብራሪያ ቀረቡት የዋና ዳይሬክተሩ ልዩ ረዳት እና አማካሪ የሆኑት አቶ በጋሻው አየለ ናቸው፡፡ ተጨማሪ ያንቡ›› 

የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ የሰራተኞች ግምገማዊ ሥልጠና በሁለት ዙር ተሰጠ

የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ አመራሮችና ሠራተኞች ብቁና ዉጤታማ ፐብሊክ ሰርቪስ ለአገራዊ ተንሳኤ በሚኖረዉ ፋይዳ ከጥር 8 እስከ ጥር 20 ቀን 2009ዓ.ም በሁለት ተከታታይ ዙር ግምገማዊ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ይህን ስልጠና በንግግር የከፈቱት የኤጀንሲዉ ዋና ዳይሬክተር አቶ መረሳ ገ/ዮሐንስ ሲሆኑ በመክፈቻ ንግግራቸውም ተሳታፊዎቹን እንኳን ደህና መጣችሁ ካሉ በኋላ መንግስት ያወጣቸውን የመልካም አስተዳደር እና ልማት አቅጣጫዎች ለማሳካት የተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ የማይተካ ሚና ያለዉ መሆኑን ገልጸዋል፡ተጨማሪ ያንቡ >>   

ጊዜ የለንም እንሮጣለን ለህዳሴ ግድባችን እንቆጥባለን!

የፌደWomans3ራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ሴት ሰራተኞች "ጊዜ የለንም እንሮጣለን ለህዳሴ ግድባችን እንቆጥባለን!"በሚል መሪ ቃል ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ በሚካሄደው ታላቁ ሩጫ እየተሳተፉ ነው፡፡በኤጀንሲው ከሚገኙት ሰራተኞች መካከል 66 ከመቶ የሚሆኑት ሴቶች ሲሆኑ ከጠቅላላው አመራሮች መካከልም የሴቶች ድርሻ 32 ከመቶ ነው፡፡ይህንን የገለጹልንና ሩጫውን ያስተባበሩት የኤጀንሲው የስርዓተ ጾታ ዳይሬክቶሬት ጊ/ሃላፊ ወ/ሮ አሰፋሽ ወ/ገብሬል ናቸው፡፡ተጨማሪ ያንቡ >> 

የሠነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ  በያዝነው ዓመት በተከበረው የሲቪል ሰርቪስ ሳምንት  ሞዴል ተቋም ሆኖ በመመረጡ የእውቅና የምስክር ወረቀት እና የዋንጫ ሽልማት አገኘ 

Awardes7

የሲቪል ሰርቪስ ቀን በየዓመቱ ሰኔ 16 ቀን (June 23rd) በዓለም አቀፍና በአፍሪካ ደረጃ ይከበራል በዚህ ዓመት ሰኔ 16 ቀን 2007 ዓ/ም በዓሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲከበር ለአስራ ሶስተኛ ጊዜ ሲሆን ኢትዮጵያም የዓለምና የአፍሪካ ሲቪል ሰርቪስ ቀንን ላለፉት ስምንት ዓመታት በተለያዩ ዝግጅቶች ስታከብር ቆይታለች ተጨማሪ ያንቡ >> 

 

የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ በ2009 በጀት ዓመት የግማሽ ዓመቱ ዕቅድ አፈጻጸም ውጤታማ መሆኑን ይፋ አደረገ

የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ በ2009 በጀት ዓመት በመጀመሪያው ስድስት ወራት /ከሃምሌ 1/2008 እስከ ታህሳስ 30/2009 /ድረስ በጉዳይ፤ በተገልጋይ፤ በገቢ እንዲሁም ለመንግስት ፈሰስ ለማድረግ ያቀዳቸውን ግቦች ማሳካቱን አስታውቋል፡፤
በዚህም በጉዳይ 373,779 ጉዳዮችን ለማስተናገድ አቅዶ 350,724 ጉዳዮችን አከናውኗል::ይህም አፈጻጸሙ /93.8 ከመቶ ሲሆን 782,018 ተገልጋዮችን ለማስተናገድ እቅድ ይዞ 730,491 ተገልጋዮችን አስተናግዷል፡፡ይህም እቅድ አፈጻጸሙ /93.4 ከመቶ ነውተጨማሪ ያንቡ >>   

የሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲን በድጋሚ የሚያቋቁም አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፀደቀ

አዋጁ የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽሕፈት ቤትን በድጋሚ ከማቋቋሙ ባለፈ የተሻለ ሥልጣን የሚሰጥ ነው፡፡ ማሻሻያው በፌዴራልና በክልል ተመሳሳይ ተቋማት የሚመዘገቡና የሚረጋገጡ ሰነዶች በብሔራዊ ቋት በፌዴራል የሰነዶችና ምዝገባና ማረጋገጫ ተቋም እንዲያዝ የሚደነግግ ነው፡፡ ረቂቅ አዋጁን መርምሮ በርካታ የቋንቋ ማሻሻያዎችን ያደረገው የምክር ቤቱ የሕግ፣ ፍትሕና የአስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አዋጁ በአገሪቱ ውስጥ አንድ የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ ለመፍጠር የራሱ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ከመሆኑ በተጨማሪ፣ በአገር ደረጃ ወጥ የሆነ አሠራር የሚፈጥር መሆኑን ጠቅሷል፡፡ተጨማሪ ያንቡ >>

 

 

 የኤጀንሲው አመራሮችና ሰራተኞች በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይ ውይይት አደረጉ

GTP

የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ፅ/ቤት አመራሮችና ሰራተኞች በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በመጀመሪያው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈፃጸም እና በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይ ከጥቅምት 12-13/2008 በተጨማሪም ከጥቅምት 18-19/ 2008 በኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳዮች መምሪያ አዳራሽ ውይይት አድርገዋል፡፡ተጨማሪ ያንቡ›› 

 

የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር የልምድ ልውውጥ አደረገ

R

የልምድ ልውውጡ የተደረገው ከተለያዩ ተቋማት ጋር ሲሆን በውይይቱ የኤጀንሲው የምርጥ ተሞክሮ ቅመራ ኮሚቴዎች ተሳታፊ ሁነውበታል፡፡ የልምድ ልውውጡ የተደረገው ከኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ፣ከአዲስ አበባ ዋና ኦዲት መስሪያ ቤት፣ከአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ እና ከኢትዮጲያ መንገዶች ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሸን ከመጡ የስራ ሃላፊዎችና ባለሞያዎች ጋር ነው፡፡ የልምድ ልውውጡ ትኩረት ያደረገው በለውጥ ስራ አመራር ፣በሰው ሃብት አስተዳደር መረጃ አያያዝ፣በሰነድ አደረጃጀት ፣በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ አጠቃቅም ፣በለውጥ መሳሪያዎች ማለትም BPR, BSC አተገባብርና በሌሎች የአሰራር ሂደቶች ላይ ነው፡፡የተሞክሮው ውይይት በተለያዩ ስራ ሃላፊዎች ማብራሪያ የተሰጠ ሲሆን ከተለያዩ ተሳታፊዎች ጥያቄ ተነስቶ ምላሽ ተሰጥቶበታል ፡፡ተጨማሪ ያንቡ››

 

የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ /ቤት በአዋጅ ቁጥር 922/2008 ተጨማሪ ላፊነቶች ተሰጠው

የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 922/2008 ተጨማሪ ኃላፊነቶች ተሰጥቶታል ሲሉ የጽ/ቤቱ ሃላፊ አቶ መረሳ ገ/ዮሃንስ ዛሬ መጋቢት 15/2008 ዓ.ም› በተካሄደው የካውንስል ስብሰባ ላይ ገልጸዋል፡፡ ተጨማሪ ያንቡ›› 

የጽ/ቤቱ 888 ነፃ የስልክ ጥሪ ማዕከል በስራ ኃላፊዎች  ተጎበኘ

የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ የጽ/ቤት ኃላፊ   እና የሰነድ  መመዝገብና ማረጋገጥ  ዳይሬክቶሬት ዳይሬክቶሬት እንዲሁም የኮሚንኬሽንና ህዝብ ግኑኘነት ዳይሬክቶሬት ባለሞያዎች ጥር 12/2008 ዓ.ም. በጥሪ ማእከሉ በመገኘት ጉብኝት አደረጉ፡፡ተጨማሪ ያንቡ›› 

በ20 ዓመታት ውጤታማ አመራር ጽ/ቤቱን ለስኬት ላበቁት የቀድሞ ኃላፊ ከፍተኛ የሽኝት ሥነሥርዓት ተካሄደ

y3ላለፉት 21 ዓመታት የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤትን በኃላፊነት ሲመሩ ለቆዩትና ከጥር 1 ቀን 2 2006 ዓ.ም ጀምሮ በጤና ችግር ምክንያት በክብር ለተሰናበቱት አቶ ይርጋ ታደሰ፣ ከፍተኛ የአሸኛኘት ሥነ ሥርዓት ተካሄደ፡፡ተጨማሪ ያንቡ›› 

 

 

ISO 9001: 2008 የጥራት ሥራ አመራር የምስክር ወረቀት- የቀጣይ ስኬት ስንቅ


ISO2የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ፅህፈት ቤት እያሳየ ያለው ጠንካራ የአገልግሎት አሰጣጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እ እየጎለበተ ይገኛል፡፡ ይህ የፅህፈት ቤቱ ጠንካራ የሥራ ባህልም ከሕብረተሰቡና ከመንግስት እየተገኘ ላለው ሰፊ ዕውቅናና አመኔታ መሠረት ነው፡፡
ተጨማሪ ያንቡ›› 

 

 

  ለጥራት ስራ አመራር ( iso 9001) ተምሳሌት የሆነ ብቸኛ መንግስታዊ ተቋም ፡- የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ

የጥራት ስራ አመራር  ( quality management  system)   ወይም አይሶ 9001  ማለት  የአሰራር ስርዓት ስታንዳርድ   ወይም የአመራር ስርዓት ደረጃ  ማለት  እንደሆነ   የዘርፉ ባለሙያዎች ይተነትናሉ፡፡  አንድ ድርጅት   የደንበኞችን ፍላጎትና የህግ  ድንጋጌዎችን  እያሟላ ተፈላጊውን  የአገልግሎት  ጥራት እና ደረጃ  አስጠብቆ  መሄድ  የሚያስችል  የጥራት  ስራ አመራር   ስርዓት ነው፡፡ ተጨማሪ ያንቡ››